Kto projektuje badania kliniczne i decyduje o tym, kiedy i gdzie będą miały miejsce? Kto może wziąć w nich udział?

Próby kliniczne mogą pochodzić z różnych źródeł. Wczesne badania są często inicjowane przez badaczy państw zainteresowanych, natomiast bardziej ostateczne badania, obiecujące nowe metody leczenia, są zazwyczaj podejmowane przez firmy farmaceutyczne, zainteresowane wprowadzeniem do obrotu ich produktu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Choć firmy te często mają własnych lekarzy i naukowców, zatrudnionych bezpośredniego u nich, zwykle rekrutują też niezależnych specjalistów, by zapewnić pomoc w zaplanowanym badaniu klinicznym. Następnie, w zależności od wielkości badania, do wzięcia udziału w badaniu w celu wprowadzenia wymaganej liczby podmiotów dodatkowych zapraszani są inni badacze, tak szybko jak to możliwe. Główni badacze projektują protokół rozprawę, decydując, jak zostanie przeprowadzona próba i kto będzie w niej uczestniczył.