Łączenie leków w stwardnieniu rozsianym

Lekarz mojego przyjaciela niedawno zalecił mu połączenie stosowania Copaxone i Avonexu. Czy łącząc leki te zapewnia się pacjentowi większą ochronę przed stwardnieniem rozsianym, niż przy stosowaniu wyłącznie jednego z nich?

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wiele osób z stwardnieniem rozsianym, a także badacze tego schorzenia, czeka na wyniki kolejnych badań, łączy dostępne leki. Bezpieczeństwo połączenia zażywania Avonexu i Copaxone wykazano pomyślnie w niewielkim badaniu, a ich bezpieczeństwo i skuteczność są obecnie testowane w badaniach prowadzonych na dużą skalę. Obecnie nie zgromadziliśmy jednak wystarczających informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tych dwóch leków, dzięki czemu jest bardzo mało prawdopodobne, że firmy ubezpieczeniowe będą skłonne zapłacić za te dwa preparaty jednocześnie.