Leczenie IVIG

Immunglobuliny – przeciwciała (białka ochronne), które są wytwarzane przez układ odpornościowy , w odpowiedzi na antygeny (obce białka, bakterie, wirusy ). Interakcja immunoglobulin z konkretnymi antygenami pomagają szybko zneutralizować ciała obce.

Dożylne immunoglobuliny (IVIg) – Leki składające się z kilku tysięcy przeciwciał, przefiltrowanych z krwi. Generalnie, dożylne immunoglobuliny i ich substytuty stosuje się przy braku naturalnych przeciwciał w surowicy pacjenta, tym samym zmniejszając u niego ryzyko różnych infekcji. Standardowe IVIG jest stosowane w leczeniu różnych stanów niedoborów immunologicznych, oraz można je zastosować w leczeniu pewnych zaburzeń neurologicznych, takich jak zespół Guillain-Barrego i miastenia gravis.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zastosowanie IVIG w leczeniu stwardnienia rozsianego


IVIG nie jest standardowym leczeniem MS , ale wyniki kilku małych badań klinicznych wskazują, że podawanie IVIG może spowolnić postęp choroby, zmniejszyć liczbę nawrotów choroby , opóźnić rozwój ciężkiego inwalidztwa i łagodzić objawy stwardnienia rozsianego . W szczególności przeprowadzone w Austrii, badania kliniczne wykazały niewielkie, ale statystycznie istotne zmniejszenie niepełnosprawności , mierzone spadkiem ilości punktów w rozszerzonej skali niepełnosprawności (EDSS) i zmniejszenie aktywności choroby zaobserwowane paraklinicznie na wynikach rezonansu magnetycznego (zmniejszenie rozmiaru i liczby ognisk demielinizacji). W tym samym czasie wyniki innych badań przeprowadzanych w Europie, nie wykazały żadnej różnicy między progresją u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych IVIG i placebo.

Mimo to, wielu ekspertów uważa, że nie ma powodów, by sądzić, że IVIG mogą być nie skuteczne w leczeniu stwardnienia rozsianego, w następujących przypadkach:

Zapobieganie nawrotom po porodzie. IVIG – jedyny lek, który jest dopuszczony do stosowania w okresie ciąży i laktacji . Jego stosowanie może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka nawrotów stwardnienia rozsianego po porodzie, która występuje u około 30% kobiet w ciąży, cierpiących na SM.

Wyniki oceniające zmniejszenie ryzyka nawrotu przy stosowaniu terapii IVIG podczas ciąży, są niejednoznaczne: z jednej strony wprowadzenie IVIG podczas ciąży może zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotu jednak ryzyko to jest znacznie zmniejszona w niejednoznaczny sposób.

Indywidualna tolerancja na standardową terapię pitrs. Immunoglobuliny do stosowania dożylnego mogą być uznane jako leczenie drugiego rzutu pacjentów trudne do przeprowadzania w standardowej terapii prewencyjnej stwardnieniarozsianego (immunomodulujące leczenie Betaseron , Avonex® , Rebif , kopakson lub biopodobnych)

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Klinicznie izolowany zespół (CIS). Jedno małe badanie wykazało, że u pacjentów cierpiących na klinicznie izolowany zespół, którzy otrzymali leczenie IVIG w ciągu roku, ryzyko przejścia MS w CIS zostało zmniejszone więcej niż dwa razy.

Progresywne formy SM. Wyniki małego badania klinicznego przeprowadzonego w Europie, wykazały spowolnienie progresji choroby u pacjentów z pierwotnie postępującą postacią SM , którzy byli leczeni IVIG. Chociaż dane kliniczne potwierdzające znaczną poprawę u pacjentów z wtórnie postępującą postacią nie istnieją.

Odtworzenie utraconych funkcji. Potencjalnie IVIG może stymulować procesy demielinizacji, a tym samym przyczynia się w pewnym stopniu do odzyskiwania utraconych funkcji.

 

Dawka i sposób podawania


Protokoły leczenia IVIG w stwardnieniu rozsianym, wyraźnie regulujące dawkę i tryb podawania immunoglobulin – nie istnieją. Niektórzy eksperci zalecają podawanie IVIG miesięczne w dawce 1 grama na kilogram masy ciała pacjenta. Niektórzy eksperci uważają, że skuteczne leczenie powinno przebiegać wedle następującego schematu: 400 mg / kg / dzień przez 5 dni, po czym 400 mg / kg raz na miesiąc.

 

Skutki uboczne IVIG


Do najczęstszych działań niepożądanych w terapii IVIG należy ból głowy , który zazwyczaj jest usuwany niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi . Inne działania niepożądane mogą obejmować: wzrost temperatury, bóle stawów, bóle w klatce piersiowej i wymioty. U niektórych pacjentów po podaniu IVIG mogą wystąpić silne reakcje alergiczne.
Lek nie powinien być stosowany w przypadku gdy występuje:

  • nadwrażliwość na immunoglobuliny ludzkie;
  • niedobór IgA z powodu obecności przeciwciał przeciwko nim;
  • niewydolność nerek;
  • zaostrzenie procesu alergicznego;
  • cukrzyca;
  • wstrząs anafilaktyczny po podaniu produktów krwi.

Ryzyko transmisji. IVIG –to lek, który jest wytwarzany ze składników krwi. Pomimo tego, że krew dawcy przechodzi dokładną kontrolę, teoretycznie pozostaje niewielkie ryzyko, że lek może zawierać czynniki zakaźne, takie jak wirusy.