Leki na pamieć w stwardnieniu rozsianym?

W przypadku mojego stwardnienia rozsianego występuje u mnie wiele trudności z pamięcią oraz myśleniem. Czy istnieją jakiekolwiek leki które mogą zapobiegać tym problemu?

stwardnienie-rozsiane-pamiec

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Pewien stopień mieszanej niepełnosprawności umysłowej występuje u 50% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Na szczęście w większości przypadków tych zmian zmiany są bardzo powolne i stosunkowo łagodne.

Odpowiedź na to pytanie jest dwuznaczna, ponieważ brak leków które są celowane konkretnie w stwardnienie rozsiane aby rozwiązać problemy z pamięcią.

Aricept (chlorowodorek donepezylu) – jest lekiem zatwierdzonym w chorobie Alzheimera który wykazał obiecujące wyniki w badaniach klinicznych a także w stwardnieniu rozsianym. Wcześnie stosowany i włączony do leków modyfikujących przebieg choroby może znacznie spowolnić postęp problemów poznawczych oraz z pamięcią.

Chociaż zmiany poznawcze nie są tak zauważalne w czasie powodują one pewnego rodzaju niepełnosprawność nie tylko psychiczną ale także fizyczną. Stwierdzono także, że są one skorelowane z uszkodzeniem całkowitej ilości obszarów mózgu – ponieważ wszystkie zatwierdzone terapie modyfikujące przebieg choroby wykazały zmniejszenia się liczby nawrotów które doświadcza osoba chora, jak również zmniejszenia się liczby nowych zmiany w obrazowaniu rezonansem magnetycznym.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Uzasadnione jest stwierdzenie, że podstawowe leki modyfikujące przebieg choroby mogą zmniejszać także problemy z pamięcią.

Lekarz powinien zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju oznaki depresji które mogą w przypadku stwardnienia rozsianego naśladować zmiany poznawcze. Jest to bardzo ważne aby odróżnić te dwa pojęcia. Czasami włączenie leczenia może pogorszyć objawy jeżeli dojdzie do niewłaściwej diagnozy. Może dojść do problemów z pęcherzem, zaparć, suchości w jamie ustnej w przypadku kiedy przyjmujemy leki przeciwdepresyjne – może także dojść do nadmiernej senności oraz zaburzeń seksualnych.