Mitoksantron

Mitoksantron ( nazwa handlowa Novantrone) jest lekim typowo przeciwnowotworowym.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zastosowanie


Mitoksantron jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka, głównie z przerzutami raka sutka, w ostrej białaczce szpikowej i chłoniaku nieziarnicznym. Poprawia przeżywalność u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Połączenie mitoksantronu i prednizonu jest zatwierdzone jako w leczeniu drugiego rzutu opornego na leczenie i hormony raka prostaty. Do niedawna ta kombinacja była pierwszą linia leczenia. Jednak kombinacja docetakselemu i prednizonu poprawia wskaźniki przeżywalności i wydłuża okres przeżycia

Mitoksantron jest również stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego (MS), w szczególności z postaci choroby znanej jako wtórnie postępującą. Mitoksantron jest skuteczny w hamowaniu progresji w postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego i wydłuża czas między nawrotami zarówno w postaci rzutowo-nawracającej stwardnienia rozsianego i postępująco-nawracającej postaci stwardnienia rozsianego.

Efekty uboczne


Mitoksantron jak w przypadku innych leków tej klasy, może powodować działania niepożądane o różnym stopniu nasilenia, w tym nudności, wymioty, wypadanie włosów, uszkodzenie serca i immunosupresję, ewentualnie z opóźnionym wystąpieniem.

Kardiomiopatia jest szczególnie groźna, ponieważ jest nieodwracalna więc regularne monitorowanie czynności serca za pomocą badań echokardiograficznych lub skanów MUGA jest zalecane u pacjentów przyjmujących ten lek.

Ze względu na ryzyko kardiomiopatii, mitoksantron posiada określony limit zażywanej dawki ustalanej na na podstawie powierzchni ciała u pacjentów z SM.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Mechanizm działania


Mitoksantron jest to inhibitor topoizomerazy typu II – zaburza syntezę DNA i naprawę DNA komórek nowotworowych poprzez fizyczną blokadę między struktury DNA.

> przeczytaj więcej o tym jak działa i jakie są korzyści leku Novantrone podczas leczenia stwardnienia rozsianego