Mój lekarz zaleca mi wykonywanie cewnikowania przerywanego. Dlaczego nie mogę po prostu przez cały czas używać cewnika Foleya, bez konieczności wykonywania kolejnych zabiegów?

ISC jest strategią zmierzającą do tego, aby utrzymać i z czasem poprawić wygląd i funkcjonowanie pęcherza moczowego. Metoda ta zapobiega infekcjom, redukuje objawy i zapobiega długoterminowym powikłaniom z powodu przewlekłego ZUM. Niektórzy pacjenci mogą uznać, że ich objawy ze strony pęcherza są w niektórych momentach bardziej problematyczne, niż w innych. Może okazać się, że na okres największego nasilenia objawów należy wykonać ISC, a następnie – gdy tylko stan pacjenta ulegnie polepszeniu – zrezygnować z cewnikowania.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Cewnik Foleya jest natomiast wykorzystywany u chorych, którzy nie są w stanie zarządzać funkcjonowaniem swojego pęcherza w żaden inny sposób, a także u tych, których objawy ze strony układu moczowego nie zostały skutecznie skontrolowane przez leki lub strategie samoopieki, ewentualnie dlatego, że inne objawy (na przykład ciężka spastyczność, drżenie, osłabienie, zaburzenia poznawcze) koliduje z ich zdolnością do wielokrotnego wykonywania ISC. Układ moczowy jest normalnie zamknięty dla środowiska zewnętrznego, nawet w przypadku, gdy jego funkcjonowanie jest z jakichś powodów zaburzone.

Założony na stałe cewnik wprowadza się do pęcherza moczowego tylko raz, ale od tego momentu zamknięty do tej pory system jest przez cały czas otwarty – przez to dana osoba jest podatna na rozmaite infekcje, prowadzące na przykład do powstawania kamieni pęcherza moczowego i innych zaburzeń układu moczowego. Cewniki Foleya są więc ostatecznością, stosowaną wyłącznie wtedy, gdy inne metody leczenia nie okażą się skuteczne.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby