Możliwość przyjmowania niskiej dawki naltreksonu

Naltrekson – jest opioidowym antagonistą, który został zatwierdzony przez FDA do leczenia uzależnienia od opiatów i alkoholu. Przy znacznie niższych dawkach, został on zatwierdzony do leczenia różnych chorób, włącznie z różnymi typami nowotworów, HIV / AIDS, chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), rozedmą płuc, a także stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami autoimmunologicznymi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Do tej pory nie było jednak żadnych badań klinicznych naltreksonu (kontrolowanych placebo) u osób ze stwardnieniem rozsianym. Konieczne jest podjęcie dalszych badań w celu określenia, czy jest to bezpieczne i skuteczne w leczeniu tej choroby. Jako pierwszy krok, Towarzystwo sfinansowało badanie pilotażowe w celu oceny skutków, zarówno niskich, jak i wysokich dawek naltreksonu, u myszy z eksperymentalnym alergicznym zapaleniem mózgu i rdzenia (EAE) – chorobą podobną ludzkiego do stwardnienia rozsianego. Na podstawie wcześniejszych ustaleń, stwierdzających, że opioidy (które występują naturalnie w komórkach w układzie nerwowym) mogą regulować odporność, gojenie się ran i odnowę komórek, naukowcy chcą sprawdzić, czy myszy leczone Naltrexonem wykazywały jakieś zmiany w objawach swojej choroby w stosunku do jej aktywności bazowej.