Narażenie na osteoporozę w stwardnieniu rozsianym

Osteoporoza, zdefiniowana jako stopniowa utrata wapnia z kości (co powoduje, że stają się one kruche i łamliwe), jest spowodowana przez kombinację wielu czynników. Hormony, witaminy, predyspozycje genetyczne oraz poziom aktywności fizycznej odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Każda osoba, której zmniejszyła się mobilność, szczególnie jeśli wiąże się z tym utrata codziennej aktywności (co byłoby prawdziwe w odniesieniu do osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego przez większość czasu) powinna być zaniepokojona z powodu osteoporozy. Dodatkowo, do osteoporozy może prowadzić nadmierne lub długotrwałe stosowanie sterydów.

Porozmawiaj z lekarzem na temat swojego ryzyka wystąpienia osteoporozy i celowości oceny wyjściowej w celu określenia stanu zdrowia Twoich kości. Możesz otrzymać skierowanie do fizjoterapeuty w celu zaplanowania ćwiczeń obciążeniowych dla zwiększenia wytrzymałości kości, a biorąc pod uwagę zalecenia dietetyczne i ewentualnie leki, w celu zwiększenia wytrzymałości kości. Nie rozpoczynaj żadnego programu ćwiczeń lub przyjmowania jakichkolwiek leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby