Ochrona skóry i zapobieganie odciskom

Skóra jest największym objętościowo organem ciała. Nienaruszona warstwa skóry chroni narządy poprzez utrzymanie prawidłowej struktury ciała i zapobieganie zakażeniom. Ryzyko zmian skóry i uszkodzenia skóry zwiększa się, gdy ludzie, którzy są poważnie niepełnosprawni z powodu stwardnienia rozsianego, stają się mniej aktywni, przyjmując postawę siedzącą lub leżącą przez dłuższe okresy czasu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ciągłu nacisk na którykolwiek obszar skóry zmniejsza i utrudnia dopływ krwi do tego obszaru. Bez przepływu krwi w celu doprowadzenia tlenu i innych niezbędnych składników odżywczych, skóra może ulec uszkodzeniu lub umrzeć w procesie postępującego owrzodzenia. Odleżyny (znane również jako najczęstsza choroba skóry pacjentów unieruchomionych w łóżku) występują najczęściej w miejscach, gdzie skóra jest cienka i leży nad wystającą kością, która powoduje ucisk. Dodatkowo, osoba, u której wzrosła spastyczność mięśni narażona jest na większe ryzyko uszkodzenia skóry, ponieważ skóra ma tendencję do nacierania przeciwko powierzchniom nośnym i stawania się podrażnioną.

Nietrzymanie moczu i kłopoty z wypróżnianiem mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry, ponieważ gromadzenie wilgoci może powodować wrzody całego regionu rozrodczego. Dobra pielęgnacja skóry wymaga przyjmowania odpowiedniej ilości płynów i prawidłowego odżywiania, a także częstych zmian pozycji, wygodnego siedzenia z równomiernym rozłożeniem ciężaru, czystości i nawilżania skóry oraz częstych kontroli skóry w celu identyfikacji obecnych i potencjalnych problemów. Kiedy wystąpi poważne przerwanie ciągłości skóry, zazwyczaj wymaga to szybkiej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Odleżyny są bardzo powolne w procesie zdrowienia, a najbardziej skuteczną metodą ich leczenia jest odpowiednia profilaktyka.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby