Octan glatirameru

Octan glatirameru (znany również jako Copaxone – sprzedawane przez Teva Pharmaceuticals) jest obecnie lekiem stosowanym w leczeniu stwardnienia rozsianego. Jest to polimer czterech aminokwasów znalezionych w białku mieliny a mianowicie kwas glutaminowy, lizyna, alanina i tyrozyna. Lek ten działa jako „przynęta” dla układu immunologicznego. Przeciwciała zamiast atakować mielinę w mózgu atakuje jej analog czyli cząsteczkę leku octan glatirameruOctan glatirameru jest zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w celu zmniejszenia częstości nawrotów stwardnienia rozsianego, ale lek nie zmniejsza progresji choroby i niepełnosprawności.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Chociaż definicja kliniczna stwardnienia rozsianego wymaga wystąpienia dwóch lub większej ilości epizodów wystąpienia objawów, to octan glatirameru jest zatwierdzony do leczenia stwardnienia rozsianego już po pojedynczym rzucie. Jest on również stosowany w leczenia postaci rzutowo-nawracającej stwardnienia rozsianego. Jest podawany przez wstrzyknięcie podskórne.

Zastosowanie medyczne


W jednym z badań w 2004 roku stwierdzono, że octan glatirameru nie wykazał korzystnego wpływu na leczenie SM, czyli progresję choroby a to w znacznym stopniu wpływa na ryzyko nawrotów klinicznych.

W innym badaniu u 251 pacjentów, po dwóch latach nie wykazano żadnych korzyści w powstrzymaniu progresji niepełnosprawności powodowanej przez stwardnienie rozsiane.

W rezultacie tego, lek jest zatwierdzony przez FDA do zmniejszania częstości nawrotów choroby, ale nie zmniejsza postępu kalectwa.

> dowiedz się więcej o leku Copaxone i tym jak wpływa na leczenie stwardnienia rozsianego

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby