Paolo Zamboni – stwardnienie rozsiane

Paolo Zamboni – (urodzony 25 marca 1957 roku, Ferrara, Włochy) jest włoskim lekarzem, który twierdzi, że w wstępnym badaniu u ponad 90% uczestników ze stwardnieniem rozsianym wykrył problemy w żyłach odprowadzających krew z mózgu, takie jak zwężenie lub uszkodzenia zaworów. Zauważył również wysoki poziom akumulacji osadów żelaza w mózgu, prawdopodobnie ze względu na ograniczoną zdolność do wypływu krwi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Według Zamboniego niektóre objawy stwardnienia rozsianego u jego żony, a także u 73% jego pacjentów zmniejszyły się po wewnątrznaczyniowej procedurze otwierania tych żył.

Zamboni nazwał ten stan przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna (CCSVI).

Teoria ta jest kontrowersyjna. Narodowy instytut Multiple Sclerosis Society powiedział, że choć „nie ma jeszcze wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że niedrożność żył powoduje SM”, stwierdzono także, że „hipoteza na CCSVI i jej leczenie jest błędne, teoria ta musi być w pełni zbadana.” Od 2010 roku wiele badań podważa teorię Zamboniego.