Pompa baklofenowa w stwardnieniu rozsianym

Lekarz może zalecić pompę baklofenową (SynchroMed Infusion System), w momencie, gdy spastyczność mięśniowa nie może być odpowiednio kontrolowana przez doustne leki antyspastyczne lub jeśli występują trudne do zniesienia działania niepożądane, takie jak senność, zawroty głowy, osłabienie czy nudności. Pompa jest chirurgicznie wszczepianym urządzeniem, zaprogramowanym w celu dostarczania przepisanej dawki baklofenu dokanałowe (płyn baklofenowy), w sposób ciągły, bezpośrednio na powierzchnię wokół rdzenia kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ponieważ lek jest podawany właśnie w taki sposób, możliwe jest uzyskanie pozytywnych wyników przy zastosowaniu mniejszej dawki, a co za tym idzie: z mniejszą ilością skutków ubocznych. Przed wszczepieniem pompy baklofenowej, lekarz wstrzyknie Ci dawkę testową płynnego baklofenu do przestrzeni podpajęczynówkowej w dolnej części pleców, aby zobaczyć, jak Twój organizm reaguje na leki. Podczas stosowania dawki testowej będziesz przebywał w szpitalu – tak, aby można było zaobserwować zmiany w sztywności i skurczach oraz aby obserwować wystąpienie wszelkich możliwych skutków ubocznych. Jeśli dawka testu okaże się skuteczna, wraz z lekarzem zadecydujecie, czy przystąpić do wszczepienia pompy baklofenowej.

Do odpowiedniej aplikacji płynnego baklofenu w sposób regularny, w perspektywie długoterminowej, konieczne jest wszczepienie do ciała pompy i cewnika. Pompę (okrągłą tarczę metalową o masie około sześciu uncji) umieszcza się tuż pod skórą na brzuchu podczas standardowej procedury chirurgicznej. Cewnik łączy pompę z przestrzenią podpajęczynówkową w plecach. Pompa jest napełniana okresowo przez wstrzyknięcie przez skórę baklofenu do zbiornika pompy. Pompa okazała się bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia ciężkiej spastyczności mięśni w przebiegu stwardnienia rozsianego. Jej potencjał w celu zmniejszenia dyskomfortu i ewentualnych powikłań związanych ze spastycznością czyni ją cenną opcją leczenia, którą zarówno Ty, jak i Twój lekarz powinniście rozważyć. Pompa jest jednak inwazyjną i kosztowną interwencją i powinna być zarezerwowana dla tych, u których nie przyniosły rezultatu inne metody leczenia lub u których pojawiły się niedopuszczalne skutki uboczne.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby