Problemy z równowagą? Ludzie, którzy widzą mnie na ulicy, myślą, że jestem pijany.

Problemy z zachowaniem równowagi w stwardnieniu rozsianym są, podobnie zresztą jak drżenie, spowodowane zwykle przez uszkodzenie móżdżku. Ćwiczenia równowagi i koordynacji mogą zapewnić pacjentowi pewne strategie kompensacyjne, ale jak do tej pory nie ma żadnego skutecznego sposobu leczenia samego uszkodzenia móżdżku. Urządzenia wspomagające, takie jak laski, kule lub balkoniki, są w stanie zaoferować Ci różny stopień stabilności, a – co równie ważne – powiedzą światu, że nie jesteś pijany.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wiele osób początkowo trochę zbyt emocjonalnie podchodzi do kwestii stosowania przyrządów podtrzymujących równowagę, toteż często niechętnie decydują się na korzystanie z urządzenia wspomagającego. Jednak mimo wszystko lepiej zostać zidentyfikowanym jako osoba posiadająca fizyczne upośledzenie, niż jako człowiek mający tendencje do nałogowego picia alkoholu.