Rodzaje ćwiczeń fizycznych, zalecanych przez fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta może zalecić wykonywanie jednego (lub kilku) z szerokiej gamy ćwiczeń:

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ćwiczenia wzmacniające: zostały zaprojektowane w celu poprawy i / lub utrzymania siły. W celu zapewnienia odporności mogą być wykorzystane masy elastyczne i zespoły rurek lub maszyn, dzięki czemu mięśnie będą musiały pracować ciężej. Regularne treningi są zaprojektowane tak, aby poprawiały siłę mięśni i ich wytrzymałość. Ćwiczenia powinny być zogniskowane w kierunku poprawy funkcjonowania całego organizmu. Korzystanie z ćwiczeń wzmacniających, które są zazwyczaj dość męczące, generalnie nie jest jednak zalecane dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Fizjoterapeuta każdorazowo opracowuje specjalny program ćwiczeń, aby dzięki niemu wzmocnić konkretne mięśnie, które mogły zostać osłabione przez ich nieużywanie. Zależnie od wytrzymałości tych mięśni, do pomocy może być zalecane stosowanie obciążników lub innych formy oporu.

Ćwiczenia z zakresu poprawy pracy stawów: wykonywane są w celu zapewnienia, że każde połączenie stawowe jest wykorzystywane w całym zakresie dostępnego mu ruchu; przy czym celem jest, aby utrzymać lub zwiększyć ruchomość stawów. Dobry stan zdrowia stawów jest zależny od wielu czynników (zwłaszcza od szczelności torebki stawowej oraz elastyczności więzadeł i ścięgien), których ruchy mogą zostać ograniczone pojedynczo lub w kombinacji wspólnej. Przykładowo, sztywność stawów może wystąpić wówczas, gdy jest obecny obrzęk po kontuzji. Jeśli ruch stawu nie występuje regularnie, połączenie będzie sztywne i może zakłócać wykonywanie normalnego ruchu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Ćwiczenia rozciągające: zalecane dla tych mięśni i ścięgien, które utraciły swoją elastyczność. Gdy mięśnie i ścięgna wokół stawów stracą konieczną im elastyczności, pacjent czuje się sztywno i trudno jest się mu poruszać. Ćwiczenia te pomagają w utrzymaniu sprężystości i rozciągliwości tkanek oraz zapobiegają pojawieniu się przykurczy.

Aerobik lub ćwiczenia krążeniowe: są zaprojektowane w celu poprawy wytrzymałości i funkcji aerobowych, które mogą z kolei zredukować zmęczenie.

Fizjoterapeuta może również zalecić konkretne ćwiczenia na poprawę równowagi i koordynacji lub działania skierowane ku poprawie mobilności chorego.

Ćwiczenia zalecone przez fizjoterapeutę można również podzielić w zależności od stopnia wymaganej pomocy u osoby, która ma je wykonywać. Aktywne ćwiczenia wykonywane są w sposób całkowicie niezależny. Ćwiczenia czynne wspomagane są pomocą innej osoby lub urządzenia. Ćwiczenia bierne wykonywane są przez pomocnika (terapeutę lub opiekuna) lub maszynę, jeśli dana osoba nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie. Zatem osoba wykonująca ćwiczenia samodzielnie może na przykład wykonać ćwiczenie rozszerzania nóg pod różnymi kątami, natomiast osoba zaangażowana w pasywny zakres ćwiczeń musiałaby zwrócić się o pomoc do terapeuty, opiekuna lub urządzenia mechanicznego, aby przesunąć nogę do odpowiednich pozycji.