Skąd będę wiedzieć, że muszę być leczony przez fizjoterapeutę?

Twój pierwszy kontakt z fizjoterapeutą może być zainicjowany przez Twojego lekarza. Zazwyczaj to lekarz odnosi się do fizjoterapeuty z prośbą o pomoc dla osoby ze stwardnieniem rozsianym.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Taka pomoc dotyczy zazwyczaj prowadzenia jednego lub więcej objawów. Jeśli lekarz nie zalecił Ci jeszcze konsultacji z fizjoterapeutą, możesz zapytać go, czy byłoby dla Ciebie to korzystne, a jeśli tak, to czy taka pomoc jest dostępna na Twoim obszarze zamieszkania. Pamiętaj, że nigdy nie jest zbyt wcześnie, aby chory borykający się ze stwardnieniem rozsianym udał się na konsultację do fizjoterapeuty, ponieważ może on pomóc utrzymać komfort poruszania i elastyczność mięśni, zmniejszyć wpływ zmęczenia związanego z chorobą i uniknąć niepotrzebnych szkód i komplikacji. Wiele osób utrzymuje sporadyczne kontakty z ich fizjoterapeutą, czuwającym nad przebiegiem ich stwardnienia rozsianego.

Konsultacje z fizjoterapeutą zalecane są jako metoda terapeutyczna zwłaszcza wtedy, gdy pojawiające się specyficzne problemy fizyczne stają się uciążliwe i wpływają na zdolność chorego do uczestniczenia w codziennych czynnościach. Okresowe oceny stanu zdrowia i mobilności dokonywane przez fizjoterapeutę są przydatne nie tylko w radzeniu sobie z bieżącymi problemami, ale również w zakresie identyfikacji i zapobiegania problemom potencjalnym.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby