Stwardnienie rozsiane – choroby podobne

Dokładna diagnoza stwardnienia rozsianego przysparza wiele trudności i może trwać bardzo długo ponieważ nie ma ujednoliconego sposobu rozpoznania choroby, a takie same objawy jak stwardnienie rozsiane mogą być bardzo różne u wszystkich pacjentów.

stwardnienie-diagnoza-choorby-podobne

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Rozpoznanie choroby stawia się na podstawie wykluczenia innych chorób ponieważ istnieje dużo chorób podobnych do stwardnienia rozsianego które mogą powodować bardzo podobne objawy. Oto najczęstsze z nich:

Borelioza – jest to choroba zakaźna która jest wywołana przez bakterie które dostają się do organizmu człowieka poprzez ugryzienie kleszcza. Bakterie te są krętkami które przetrwają w organizmie ponieważ wytwarzają cysty. Objawy boreliozy są bardzo podobne do objawów stwardnienia rozsianego.

Toczeń – jest to kolejna choroba autoimmunologiczna w której dochodzi do ataku na własny organizm przez układ immunologiczny. Podobnie jak stwardnienie rozsiane, toczeń częściej dotyka kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 45 lat.

Udar mózgu – może powodować objawy bardzo podobne do stwardnienia rozsianego. Pierwszymi z nich jest zaburzenie czucia oraz podwójne widzenia. Jednak najczęściej występuje u osób powyżej 60 roku życia, jednak same objawy są bardzo podobne do stwardnienia rozsianego.

Fibromialgia – jest to choroba reumatyczna która dotyka tkanek miękkich i ponownie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Najczęstszymi objawami jest przewlekłe zmęczenie ból stawów oraz ból mięśni, jednak w odróżnieniu od stwardnienia rozsianego w rezonansie magnetycznym nie widać zmian w mózgu.

Układowe zapalenie naczyń – układowe zapalenie naczyń jest to choroba tkanki łącznej które oprócz powodowania zapalenia naczyń dotyka także nerwów w konsekwencji prowadzą do martwicy. Może powodować zapalenie gałki ocznej oraz nerwu ocznego czyli objawu który jest bardzo charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego.

Zespół sjogrena – jest to kolejna choroba autoimmunologiczna która atakuje ślinianki przyuszne, ślinianki podjęzykowe oraz gruczoły łzowe powodując suchość w jamie ustnej oraz suchość oka.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Miastenia – miastenia to choroba autoimmunologiczna w której dochodzi do ataku na połączenie nerwowo-mięśniowe przez autoprzeciwciała. Najbardziej charakterystycznym objawem jest opadanie jednej z powiek, osłabienie mięśni twarzy oraz szyi. W odróżnieniu od stwardnienia rozsianego nie powoduje zmian w mózgu.

Sarkoidoza jest przewlekłą chorobą zapalną powodującą powstawanie ziarniniaków w płucach, wątrobie, skórze oraz oczach. Może powodować objawy ze strony oczu tak jak – podwójne widzenie, utrata widzenia – natomiast ogólnymi objawami sarkoidozy jest przewlekłe zmęczenie. Ziarnina oprócz tego, że może odkładać się w płucach może także odkładać się w mózgu powodująca obraz podobny do stwardnienia rozsianego w rezonansie magnetycznym.

Niedobór witaminy B12 – witamina B12 jest jedną z głównych witamin wpływających na funkcjonalność układu nerwowego. Trwały niedobory witaminy B12 może powodować zaburzenia z pamięcią, utratę czucia, przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją.

Ostre rozsiane zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu – jest to choroba która daje objawy bardzo podobne do stwardnienia rozsianego i ma charakter demielinizacji. W odróżnieniu od stwardnienia rozsianego częściej powoduje objawy u dzieci. Choroba może powodować trwałe kalectwo oraz niepełnosprawność. Ta choroba najczęściej występuje po szczepieniach i jest wynikiem zakażenia wirusowego.