Tysabri – dawkowanie

Informacje ogólneSkutki uboczne | Dawkowanie

Zalecana dawka preparatu leku Tysabri w przypadku leczenia stwardnienia rozsianego wynosi 300 mg we wlewie dożylnym w ciągu jednej godziny co cztery tygodnie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zalecana dawka preparatu Tysabri w chorobie Leśniowskiego-Crohna wynosi 300 mg we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę co cztery tygodnie.

Lek Tysabri nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami immunosupresyjnymi (na przykład 6-merkaptopuryna, azatiopryna, cyklosporyna lub metotreksat) lub równocześnie z inhibitorami TNF-alfa.

Tysabri do infuzji dożylnej. Każda fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użytku.

Tysabri jest to bezbarwny, przezroczysty lub lekko opalizujący koncentrat. Sprawdź fiolkę Tysabri przed zastosowaniem czy nie zawiera nierozpuszczonych cząstek stałych i odbarwień przed rozcieńczeniem i zastosowaniem. Jeśli widoczne są cząstki i / lub płyn w fiolce jest odbarwiony, nie wolno użyć leku.

W celu przygotowania roztworu należy wycofać 15 ml koncentratu Tysabri z fiolki za pomocą jałowej igły i strzykawki.

Wstrzyknąć koncentrat do 100 ml 0,9% chlorek sodu do wstrzykiwań. Żadne inne rozcieńczalniki nie mogą być stosowane podczas przygotowania roztworu Tysabri.

Delikatnie odwrócić pojemnik z roztworem Tysabri w celu całkowitego wymieszania. Nie wstrząsać. Skontrolować wizualnie roztwór w celu eliminacji materiału ziarnistego.

Roztwór końcowy zawiera dawkę o stężeniu 2,6 mg / ml.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Po rozcieńczeniu należy natychmiast zastosować roztwór Tysabri, lub roztwór przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 ° C do 8 ° C i zużyć w ciągu 8 godzin. W przypadku przechowywania w temperaturze 2 ° C do 8 ° C, pozostawić roztwór do ogrzania w temperaturze pokojowej przed wlewem. Nie zamrażać.

Informacje ogólneSkutki uboczne | Dawkowanie