Tysabri – stosowanie, dawki, efekty uboczne

Informacje ogólneSkutki uboczne | Dawkowanie

Tysabri (natalizumab) – jest przeciwciałem monoklonalnym, które oddziałuje na układ odpornościowy. Przeciwciała monoklonalne są wytwarzane celem zniszczenia tylko niektórych komórki w organizmie. Ten typ leków może pomóc chronić zdrowe komórki organizmu przed uszkodzeniem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

tysabri

Tysabri jest stosowany w leczeniu form nawracającym stwardnienia rozsianego.

Tysabri jest również stosowany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych. Jest zwykle podawany gdy inne leki stosowane były bez powodzenia.

Ważna informacja

Tysabri może powodować poważne infekcje wirusowe mózgu lub rdzenia kręgowego, które mogą prowadzić do kalectwa lub śmierci. Zadzwoń do lekarza od razu, jeśli masz nagłą gorączkę, silne bóle głowy, dezorientację, problemy z pamięcią, zaburzenia widzenia, osłabienie po jednej stronie ciała lub problemy z użyciem rąk i nóg.

Zadzwoń do lekarza od razu, jeśli masz jakiekolwiek zmiany w swoim stanie psychicznym, pogorszenie wzroku, osłabienie po jednej stronie ciała, lub problemy z mową lub chodzeniem.

Zadzwoń do lekarza od razu, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uszkodzenia wątroby, takie jak nudności, bóle brzucha, swędzenie, utrata apetytu, ciemny mocz, gliniany kolor stolca lub żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu).

Należy również skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia, takie jak gorączka, dreszcze, ból gardła, kaszel, zatkany nos, ból, zaczerwienienie, obrzęk lub bolesne oddawanie moczu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Przed zastosowaniem leku:

Tysabri może powodować ciężkie zakażenia mózgu o nazwie postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML). Zwiększenie prawdopodobieństwa pojawienia się tej choroby pojawia się, jeśli przyjmujesz lek Tysabri przez okres dłuższy niż 2 lata, jeśli stosowałeś leki immunosupresyjne w przeszłości, lub jeśli zostałeś zakażony wirusem (John Cunningham JCV).

Tysabri jest dostępny tylko w certyfikowanych aptekach w ramach specjalnego programu o nazwie TOUCH Prescribing Program.

Aby upewnić się, że lek ten jest bezpieczny dla pacjenta, należy poinformować lekarza, jeśli występuje u ciebie:

– gorączka, lub aktywne zakażenie;
– opryszczka lub półpasiec;
– białaczka lub chłoniak;
– HIV, AIDS lub inne choroby, które mogą osłabić układ odpornościowy;
– choroba wątroby;
– pokrzywka, świąd, lub trudności w oddychaniu po podaniu leku Tysabri.

Nie wiadomo, czy Tysabri będzie szkodzi nienarodzonemu dziecku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Natalizumab może przenikać do mleka matki i może zaszkodzić dziecku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią dziecko.

Tysabri nie został zatwierdzony do użytku przez osoby w wieku poniżej 18 lat.

Tysabri jest wstrzykiwany do żyły przez raz na 4 tygodnie.

Tysabri należy podać powoli poprzez wlew dożylny który trwać co najmniej 1 godzinę. Powinieneś być uważnie obserwowany przez co najmniej 1 godzinę po otrzymaniu wlewu, aby upewnić się, że nie masz reakcji alergicznej na lek. Reakcja alergiczna może wystąpić maksymalnie do 2 godzin lub dłużej po infuzji.

Przed podaniem pierwszej dawki, lekarz może zalecić MRI, aby upewnić się, że nie ma żadnych oznak infekcji mózgu.

Tysabri może osłabiać układ odpornościowy. Podczas stosowania tego leku, mogą być konieczne częste badania krwi. Konieczne może być również skanowanie mózgu lub rdzenia kręgowego (punkcji lędźwiowej), jeśli wystąpią objawy zakażenia mózgu.

Jest niezwykle ważne, aby lekarz sprawdzał co 3 do 6 miesięcy ewentualne oznaki poważnej infekcji. Lekarz może również to również sprawdzić w kilka tygodni po zaprzestaniu stosowania leku.

Tysabri informacje na temat dozowania

Dawka leku Tysabri dla dorosłych w trakcie leczenia stwardnienia rozsianego wynosi zwykle:

300 mg dożylnie w ciągu 1 godziny raz na 4 tygodnie

Zastosowanie: stwardnienie rozsiane w monoterapii w leczeniu pacjentów z formą postępującą stwardnienia rozsianego

Dawka leku Tysabri dla dorosłych w trakcie leczenia choroby Crohna:

300 mg dożylnie w ciągu 1 godziny raz na 4 tygodnie
Lek ten nie powinien być łączony z innymi lekami immunosupresyjnymi (na przykład 6-merkaptopuryna, azatiopryna, cyklosporyna, metotreksat) lub równocześnie z inhibitorami TNF-alfa.

Co się stanie, jeśli pominę dawkę?

Należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania instrukcji, jeśli spóźnisz się z określoną dawką leku Tysabri.

Co się stanie, jeśli przedawkujesz lek?

Należy zadzwonić na pogotowie

Czego należy unikać podczas przyjmowania leku Tysabri?

Należy unikać w pobliżu ludzi, którzy są chorzy lub mają infekcje. Należy poinformować lekarza od razu, jeśli wystąpią u ciebie objawy zakażenia.

Tysabri skutki uboczne

Uzyskaj pomoc medyczną w nagłych wypadkach, jeśli masz objawy reakcji alergicznej na lek Tysabri takie jak: pokrzywka, wysypka, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne podczas iniekcji. Powiedz swojemu lekarzowi od razu, jeśli występują u ciebie zawroty głowy, mdłości, swędzenie, zimne poty, lub jeśli masz ból w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem, lub obrzęk twarzy.

Tysabri może powodować poważne infekcje wirusowe mózgu lub rdzenia kręgowego, które mogą prowadzić do kalectwa lub śmierci. Zadzwoń do lekarza od razu, jeśli wystąpi u ciebie którykolwiek z poniższych objawów podczas leczenia preparatem Tysabri lub do 6 miesięcy po ostatniej dawce.

– nagła gorączka lub silne bóle głowy;
– dezorientacja, problemy z pamięcią, albo inne zmiany stanu psychicznego;
– osłabienie po jednej stronie ciała;
– zaburzenia widzenia;
– problemy z mową lub chodzeniem
– problem z użyciem rąk i nóg.

Należy również skontaktować się z lekarzem jeśli obserwujesz u siebie takie objawy jak:

– gorączka, dreszcze, kaszel z żółtym lub zielonym śluzem;
– ból lub pieczenie podczas oddawania moczu;
– problemy z wątrobą – nudności, bóle brzucha, świąd, zmęczenie, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, gliniany kolor stolca lub żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu).

Informacje ogólneSkutki uboczne | Dawkowanie