Utrata zainteresowania seksem w stwardnieniu rozsianym

Zmiany w koncentracji uwagi są bardzo powszechnym problemem u osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Może to na przykład prowadzić do utraty zdolności podtrzymywania zainteresowania seksualnego i podniecenia. Partnerzy czasem błędnie interpretują ten objaw, myśląc, że ​​są oni niewystarczający lub nieciekawi jako kochankowie.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Również osoba ze stwardnieniem rozsianym czuje się czasem winna i niewystarczająca dla partnera. Te negatywne uczucia mogą zwiększyć dyskomfort psychiczny lub doprowadzić do tego, że partnerzy będą unikali seksu w ogóle. Traktowanie niemożności skupienia uwagi i osiągnięcia podniecenia seksualnego jako ważny objaw stwardnienia rozsianego i omawianie sposobów, aby pomóc go zrekompensować, są kluczowymi krokami do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Problemy z koncentracją uwagi wydają się być silniejsze, gdy człowiek jest zmęczony, więc bardzo ważne jest, aby oceniać poziom swojego męczenia i móc go odpowiednio zrekompensować.

Ogólnie rzecz biorąc, strategią kompensacji może być zmaksymalizowanie romantycznych lub erotycznych bodźców i zwiększenie zmysłowości seksualnej podczas pobudzenia seksualnego. Omawiany problem można zminimalizować, tworząc romantyczny nastrój oraz przy użyciu standardowej metody stymulacji sensorycznej (na przykład rozmawiania w zmysłowy sposób, angażowania się w czynności zmysłowego i erotycznego dotyku podczas odtwarzania muzyki, która wywołuje silne romantyczne skojarzenia, itp.). Po utracie zdolności skupiania uwagi na czynnościach seksualnych, pomocne może być rozwijanie atmosfery akceptacji i szacunku dla osoby z problemami seksualnymi, aby móc ponownie wprowadzić ją w radość płynącą z doświadczeń erotycznych. Zdarza się, że krótkie, subtelne epizody aktywności erotycznej (ale bez dotykania genitaliów) mogą ułatwić zainteresowanie, gdy chory nie może skupić swojej uwagi na partnerze.