W jaki sposób pomoże mi fizjoterapia

Fizjoterapeuta przeprowadzi dokładny wywiad, wraz z oceną fizyczną i funkcjonalną:

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

  • postawy ciała i równowagi ruchu,
  • poziomu zmęczenia,
  • siły mięśni,
  • elastyczności mięśni, ścięgien i stawów,
  • umiejętności rozróżniania doznań, takich jak ciepło i zimno, ból, ciśnienie, dotyk,
  • bezpieczeństwa i mobilności ruchu w pracy, w domu i w społeczności,
  • stanu wytrzymałościowego.

Dla większości fizjoterapeutów obszarem specjalizacji jest poprawienie mobilności i zdolności do poruszania się. Jest to często głównym celem fizjoterapeuty. Praca nad zachowaniem mobilności obejmuje: ruch w łóżku, chodzenie i zmiany pozycji (na przykład przemieszczanie się z wózka do łóżka lub z wózka na sedes). Dla osób, które znajdują się w warunkach ambulatoryjnych, fizjoterapeuta przeprowadza analizę ich zdolności do chodu i łatwości mobilności chodzenia. Wiąże się to z obserwacją, jak dana osoba identyfikuje przyczyny zmian w swoim normalnym wzorcu chodu i poruszania się.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

W analizie chodu, jak i w ocenie postawy, badane są działania i interakcje w różnych częściach ciała. Obserwowane jest na przykład działanie każdej nogi z osobna (a następnie obydwu nóg w odpowiedniej kolejności). Analizowane są ponadto takie czynniki, jak: prędkość chodu, rytm chodu, długość kroku, długość kroku, a także odległość, którą pacjent jest w stanie pokonać.

Fizjoterapeuta będzie również zwracał uwagę na konieczny rodzaj pomocy (na przykład laska, balkonik, klamra na nogę), jeśli dana osoba korzysta z nich przy chodzeniu, i w jakich okolicznościach jest on najbardziej potrzebny. Fizjoterapeuta w swojej ocenie będzie uwzględniał wpływ objawów danej osoby na jej ogólną sprawność ruchową.

Ocena obejmuje również kompleksową historię choroby. Ekspert koncentruje się na wpływie choroby danej osoby na wydajność jej roli społecznej i satysfakcji w domu i w pracy, jak również na ogólnej jakości życia. Członkowie rodziny, przyjaciele i opiekunowie mogą dostarczyć przydatnych informacji odnośnie wpływu stwardnienia rozsianego na codzienne życie człowieka.

Jednak w ocenie lekarza najważniejsza jest każda osoba ze stwardnieniem rozsianym, ponieważ tylko ona potrafi najlepiej opisać swoje własne frustracje i ograniczenia w celu ustalaniu osobistych celów do fizykoterapii.

Zarówno ocena terapeuty, jak i Twoja osobista historia są niezbędne przy określaniu czynników, które przyczyniają się do wszelkich istniejących lub potencjalnych problemów, które mogą wystąpić. Razem tworzą one podstawę powstawania planu fizjoterapeutycznego. Uwzględnia on te strategie, które będą podjęte w celu zmaksymalizowania mobilności oraz zwiększenia możliwości fizycznych i funkcjonalnych pacjenta.