W jaki sposób Tysabri różni się od innych leków immunologicznie modulacyjnych?

Tryb działania preparatu Tysabri (natalizumab) jest zupełnie inny od pozostałych leków zawierających interferonu lub Copaxone. Tysabri jest produkowanymi larobatoryjnie monoklonalnymi przeciwciałami, zaprojektowanymi tak, aby utrudnić przepływ potencjalnie szkodliwych komórek odpornościowych z krwiobiegu przez barierę krew-mózg oraz z mózgu do rdzenia kręgowego. Lek ten hamuje ruch poprzez łączenie się integryny alfa-4 z białkiem znajdującym się na powierzchni komórek odpornościowych T, które zwykle umożliwia ich przejście przez barierę krew-mózg. Ze względu na specyficzny tryb działania, Tysabri nazywany jest selektywnym inhibitorem cząsteczki adhezji (SAM).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Podobnie jak inne leki immunomodulujące, Tysabri został zatwierdzony przez FDA do leczenia nawracających form stwardnienia rozsianego. Jednakże, ze względu na znaczne ryzyko związane z jego użyciem, Tysabri jest zalecany tylko dla tych osób, które nie otrzymały odpowiedniej korzyści w wyniku stosowania leków immunomodulujących pierwszego rzutu, lub dla tych, którzy nie byli w stanie tolerować ich skutków ubocznych.

Tysabri nie był porównywany z innymi lekami immunomodulującymi w badaniu klinicznym (które jest jedynym sposobem, aby dokładnie porównać skuteczność danych substancji). Jednak lekarze generalnie zgadzają się, że każdy z leków iniekcyjnych dopuszczonych do stosowania w stwardnieniu rozsianym zmniejsza częstość nawrotów choroby o około jedną trzecią w porównaniu z placebo. Natomiast po dwóch latach stosowania, Tysabri ma zdolność zmniejszania częstości ataków choroby o około dwie trzecie w porównaniu z placebo. Jednak wraz z tym pozornym zwiększeniem skuteczności leczenia, znacznie wzrasta także towarzyszące temu ryzyko.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby