Wysuszona skóra okolic intymnych w stwardnieniu rozsianym

Podobnie jak właściwe stymulowanie erekcji u mężczyzn, nawilżanie pochwy jest kontrolowane przez dwie różne drogi w mózgu i rdzeniu kręgowym. Nawilżanie psychogenne zazwyczaj powstaje w mózgu i następuje poprzez fantazje, czytanie powieści erotycznych lub ekspozycję na bodźce związane z seksualnością.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Odruchowe nawilżanie pochwy odbywa się poprzez bezpośrednią stymulację genitaliów lub odbytu w wyniku reakcji odruchowej w krzyżowym (dolnym) odcinku rdzenia kręgowego. Stwardnienie rozsiane może mieć wpływ na szlaki nerwowe, które kontrolują jedno lub obydwa rodzaje nawilżania. Dodatkowo, niektóre leki stosowane w stwardnieniu rozsianym przy leczeniu objawów problemów z pęcherzem mogą znacznie zmniejszać poziom nawilżenia pochwy.

Psychogenne nawilżanie może być czasem wzmocnione poprzez zainicjowanie spokojnej, romantycznej i / lub stymulującej aktywności seksualnej, zawierające masaż relaksacyjny podczas gry wstępnej, a także przedłużanie gry wstępnej przed stosunkiem. Odruchowe nawilżanie pochwy może być czasem wzmocnione przez ręczne lub ustne pobudzanie narządów płciowych przed przystąpieniem do współżycia. Suchość pochwy może być także zniwelowana przez nakładanie dużych ilości rozpuszczalnych w wodzie środków smarujących, takich jak Astroglide, Replens lub K-Y Jelly, które są dostępne bez recepty w większości aptek i drogerii.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jeżeli do celów zapobiegania chorobom lub kontrolowania ciąży są wykorzystywane prezerwatywy, zaleca się stosowanie tych, które są nawilżane. Warto także zastosować dodatkowy nawilżacz do obszaru pochwy, o ile jest taka potrzeba. Rozpuszczalne w wodzie smary, które są przeznaczone do stosowania w celach aktywności seksualnej, można również nabyć drogą wysyłkową za pośrednictwem usług katalogowych wymienionych na końcu rozdziału. Pracownicy służby zdrowia nie polecają za to korzystania dla nawilżenia pochwy z olejków opartych na wazelinie, ponieważ nie są one rozpuszczalny w wodzie. Substancje olejopochodne mogą pozostawiać resztki w okolicach cewki moczowej i otworu pochwy, które mogą stanowić doskonały grunt dla rozwinięcia się infekcji bakteryjnych.