Zaparcia i biegunki w stwardnieniu rozsianym

Czasami ludzie, którzy cierpią z powodu poważnych zaparć (suche i twarde stolce), przekonują się, że mogą się u nich pojawić także luźniejsze stolce, pochodzące z wyższych partii jelit, a powstałe w wyniku nieszczelności całego układu wydalniczego. Rozwiązaniem tego problemu jest usunięcie stolca przy użyciu środka przeczyszczającego lub lewatywy, a następnie rozpoczęcie zorganizowanego programu naprawy funkcjonowania jelit.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej