Zmęczenie i seks w stwardnieniu rozsianym

Oszczędność energii i zarządzanie zmęczeniem są ważnymi interwencjami promującymi zdrową aktywność seksualną i przyjemność. Zmęczenie jest leczone za pomocą fizykoterapii, terapii zajęciowej i perspektyw farmakologicznych. Pomocne mogą być także konsultacje w ośrodku leczenia stwardnienia rozsianego, który oferuje kompleksową opiekę medyczną, ewentualnie uzyskanie skierowania do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu stwardnienia rozsianego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jeśli do zarządzania zmęczeniem zostaną przewidziane leki, takie jak Symmetrel (amantadyna) lub Provigil (modafinil), zażywanie ich przed planowaną aktywnością seksualną może być pomocne (patrz: Rozdział 4 i Załącznik C). Jednak nawet ze skutecznym zarządzaniem objawami choroby, Ty i Twój partner nadal możecie chcieć przebadać inne strategie poprawiające wasze życie seksualne i zmniejszające wpływ zmęczenia na waszą intymność. Pary najczęściej angażują się w aktywność seksualną w godzinach wieczornych, kiedy energia psychofizyczna jest na najniższym poziomie.

Porozmawiajcie o możliwości uprawiania seksu rano, kiedy zmęczenie jest na poziomie minimalnym. Mimo, że podejmowanie takich prób aktywności seksualnej wymaga wcześniejszego obudzenia się (co początkowo może wydawać się niekomfortowe), ten rodzaj zmiany może być konieczny dla utrzymania udanego życia seksualnego. Niektóre pary mają szczęście zachowywać pewną elastyczność w swoich codziennych harmonogramach, dzięki czemu mogą organizować sobie przerwy dla intymnej gry w ciągu dnia.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Ponadto, niektóre pozycje seksualne wymagają mniejszego nakładu energii niż inne, a alternatywne pozycje, które zminimalizują wpływ masy ciała partnera, mogą zminimalizować zmęczenie. Pamiętaj, by przy próbie zainicjowania niektórych z tych zmian w swoim życiu seksualnym, należy otwarcie komunikować się z partnerem, by również i on mógł zaangażować się w działania metodą prób i błędów. Dodatkowe poradnictwo psychologiczne może być pomocne, jeśli Ty i Twój partner macie trudności w komunikowaniu się o ewentualnych alternatywach waszego życia seksualnego.